Kunnen geen relaties behouden (wisselen vaak van partner). Jaloezie, snel zoeken van nieuwe partner na beëindiging van oude relatie. Slecht praten over verbroken relaties, manipuleren om nieuwe relaties aan te gaan (personen voor zich te winnen). Obsessief gedrag met betrekking tot fantasieën over ideale. Onbetrouwbaar in relaties, verlatingsangst, altijd anderen de schuld geven, eigen verantwoordelijkheid ontkennen. Kunnen geen echte liefde geven, geen hulp willen/accepteren, slecht behandelbaar voor aandoening. Gevoel van innerlijke leegte doet zich superieur voor Dit is slecht een lijst met kenmerken waaraan je kunt merken dat je met een persoon te maken heeft die lijdt aan narcistische persoonlijkheidsstoornis. Vaak zijn relaties met deze personen manipulatief en ongezond.

waar kan ik mijn brief posten om ze lief te kunnen hebben. Gevoelens van zwakheid en minderwaardigheid, zien hun gedrag niet als een probleem. Komen vaak koel, afstandelijk en berekend over. Scheppen graag op over eigen prestaties en doen minderwaardig over prestaties van anderen.

Diepgewortelde onzekerheid, moeite met uiterlijke verouderingsverschijnselen, willen altijd positief overkomen op anderen en zullen dit overdreven tonen. Egocentrisch gedrag vertonen, alleen om zichzelf bekommeren, niet om anderen. Geen werkelijke gevoelens kunnen tonen, kan niet tegen kritiek, wil spullen graag bewondering. Doen zich voor zoals ze willen dat anderen hen zien, niet hoe ze daadwerkelijk zijn. Hebben moeite met liefhebben, maar ontvangen dit vaak zelf bijwerkingen wel graag. Vinden zichzelf bijzonder en uniek, willen graag alleen met gelijken omgaan. Ontkenning van problemen rondom eigen persoon en narcisme. Erg gevoelig voor (non-verbaal) gedrag van anderen. Kunnen zich vaak slecht inleven in anderen. Weinig aandacht voor mening van anderen.

waar kan ik mijn brief posten

Mijn moeder en ik staan samen onder


Personen die lijden aan narcistische persoonlijkheidsstoornis kunnen vele typische kenmerken vertonen in relaties die zij hebben met anderen. Een narcist zal vaak overkomen als iemand die opschepperig is, altijd de beste wil zijn, lijdt aan grootheidswaanzin en andere naar zijn hand zet om er zelf beter van te worden. Toch schuilt er in veel narcisten een onzeker persoon met een laag zelfbeeld die vaak lijdt aan meerdere stoornissen binnen zijn persoonlijkheid. Hierdoor wordt het opbouwen en onderhouden van relaties met anderen vaak lastig. Hoewel ze in het begin vaak charmant en vol zelfvertrouwen over kunnen komen, komen in latere fase in de relatie vaak toch kenmerken van narcistische persoonlijkheidsstoornis naar boven. Kenmerken Narcistische persoonlijkheidsstoornis, in eerste opzicht charmant, veel zelfvertrouwen en eigenwaarde. Snel in de verdediging, zelfkennis gaat vaak verloren onder grootheidswaanzin. Gebrek aan spontaniteit, gebrek aan uiting hoesjes van gevoel, ongeïnteresseerd over komen op anderen. Zwak zelfbeeld (minderwaardigheidsgevoel compenseren vraagt veel om bevestiging van persoon en handelen aan anderen.

Voor jullie ik on Instagram


Dat gaat veel verder dan de verbondenheid van de (hoofd)redacteur met een bepaalde politieke partij. De ideologische verschillen tussen links en recht in Nederland zijn veel kleiner dan de overeenkomsten. . Aan een Cubaan is het verschil nauwelijks uit te leggen, want er is geen partij in Nederland die zich uitdrukkelijk tegen het kapitalisme keert. De pvdA deed dat nog in het beginselprogramma van 1977, maar wil daar niet meer aan herinnerd worden. De cpn bestaat niet meer, althans is op gegaan in GroenLinks. Noch in het verkiezingsprogramma van GroenLinks, noch in dat de sp kom je het woord kapitalisme nog tegen. Een paar zaken staan in de nederlandse politiek niet of nauwelijks ter discussie:  de vrije markteconomie, de afkeer van het communisme, de  vriendschap met / althans afhankelijkheid van de vs (wie pleit er nog voor uit treden uit de navo? het vertrouwen in officiële deskundigen, de integriteit van de overheid en het geloof dat iedereen die zijn best doet voldoende kansen heeft in onze maatschappij om te slagen en natuurlijk dat er geen land is waar de mensen zoveel redenen hebben trots te zijn.

waar kan ik mijn brief posten

Commerciële belangen, noam Chomsky en Andre Vltchek schreven het boekje. On western terrorism, from Hiroshima to drone warfare. Eén van de hoofdstukken is gewijd aan de media in Europa en. Hun voornaamste kritiek is dat de belangrijkste media niet geïnteresseerd zijn in nieuws en opvattingen die een ander verhaal vertellen dan dat van de overheid thermen en dissidenten nauwelijks aan het woord laten. Voor de overheid is het helemaal niet nodig de pers te censureren, de media doen het zelf.

Chomsky en Vltchek wijten dat vooral aan de commerciële belangen van de media: afhankelijkheid van inkomsten uit advertenties en het feit dat media vaak eigendom zijn van commerciële instellingen en miljonairs als Murdoch en Berlusconi. Vriendschap en zelfcensuur, in een uitgebreid gesprek 4 met cees Hamelink en Janneke monshouwer, die de omroep 30 jaar van binnen uit heeft meegemaakt en daar kritisch boek over schreef 5, komt nog een ander aspect naar voren, namelijk de vooringenomenheid van de (hoofd)redacteur. Is hij lid van of heeft hij vrienden bij een bepaalde politieke partij, dan bepaalt dat in hoge mate de kleur van zijn verhaal. Woordvoerders en politici zijn er om die reden op uit goeie vrienden te worden met belangrijke verslaggevers. Vaak ook worden verslaggevers ingepakt doordat op hen druk wordt uitgeoefend feiten te verzwijgen of in strijd met de waarheid voor te stellen in het belang van de veiligheid of zelfs censuur te accepteren. 6, gedeelde ideologie, nog een belangrijke factor die de onafhankelijkheid van de pers in de weg staat is de gedeelde ideologie.

Db:.79: ik kan niets op het lcd scherm van mijn

Kranten worden uitgegeven door bedrijven die van de opbrengst moeten bestaan. De vraag is echter of de berichtgeving waar wij aan gewend zijn wel zó onafhankelijk is dat je inderdaad kan spreken van persvrijheid. Om een aantal redenen moeten we aan de persvrijheid en de onafhankelijke pers in het Westen sterk twijfelen. Cees Hamelink is emeritus hoogleraar Internationale communicatie aan de Universiteit van Amsterdam en emeritus hoogleraar Media, religie en Cultuur aan de Vrije Universiteit. In een filmpje dat te zien is op legt hij uit dat je niet moet geloven wat er in de krant staat. 3, de krant, zo valt zijn betoog samen te vatten, doet niet veel anders dan de leugens reproduceren van de overheid en het bedrijfsleven die door spindocters en reclamespecialisten worden bedacht inklapbare om het volk om de tuin te leiden. Hamelink wijdt dat vooral aan het numerieke overwicht van spindocters en woordvoerders: op elke journalist zouden er daar vijftien van zijn.

waar kan ik mijn brief posten

Db:.16:Adobe is als standaard ingesteld voor

2, dat de sociale mensenrechten niet in de beoordeling worden betrokken door critici van het regime in Cuba valt met name te verklaren doordat rechten die de vrijheid moeten garanderen, de zogenaamde klassieke of liberale stro grondrechten, in het liberale westen hoger worden aangeslagen en worden. Die vrijheid houdt in het niet te worden gedwarsboomd door de overheid. Niet bij het uiten van zijn mening en het zich politiek of anderszins organiseren en niet bij het ondernemen en handel drijven. Mensen die van honger dreigen om te komen en geen dak boven hun hoofd hebben zullen eten en onderdak echter belangrijker vinden dan het recht om hun mening te uiten, maar intellectuelen en politici in het westen die zich druk maken over mensenrechten in Cuba. Maar dat is niet alles. Persvrijheid en onafhankelijke pers, het is waar, de pers, de tv en radio in Cuba zijn in staatshanden. De media in westerse landen als de vs, nederland en België zijn officieel onafhankelijk van de staat.

Waarom worden die sociale mensenrechten niet in de beoordeling betrokken? Als dat wél zou gebeuren, dan zouden veel westerse landen misschien een lagere totaal score hebben dan Cuba. Ziekenhuiszorg en onderwijs in Cuba zijn gratis. Mensen die hun huur of hun hypotheek niet kunnen betalen en op slank straat worden gezet zijn in rijke welvarende westerse landen niet ongewoon, in Cuba komt het vrijwel niet voor. Kindersterfte ligt lager dan in. De levensverwachting is gelijk aan die in Nederland. Vergeleken Nederland en de vs is Cuba echter een arm land. In 2010 was het bnp in dollars in Cuba.200, in Nederland 40,300 en in de VS 47,200. 1, indrukwekkende prestaties voor een arm land dat sinds 1959 geplaagd wordt door een internationale economische blokkade en bovendien gedwongen wordt veel geld uit te geven voor defensie en veiligheid omdat de vs er met alle middelen naar streeft, inclusief militaire middelen en sabotage acties.

Db:.98:hoe maak ik een extra postbus aan in mijn

En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet? Als we de westerse pers moeten geloven is het slecht gesteld met de rechten van de mens in Cuba. De vs voert het aan als argument om de in 1959 ingestelde internationale economische blokkade van Cuba af te dwingen, waar ook de nederlandse slokdarm regering braaf aan meedoet. Ook het oordeel van Human Rights Watch en Amnesty International is negatief, net als dat van Reporters sans Frontières. Zeer negatief over het regime in Cuba is Cuba Glasnost die ons wekelijks met CubaTips op de hoogte brengt van alles wat er mis is met het communisme. Wat opvalt in alle kritiek op de mensenrechtensituatie in Cuba is dat daarin de rechten van de mens min of meer worden vereenzelvigd met vrijheid van meningsuiting en de vrijheid om aan politiek te doen zoals dat in westerse landen gebruikelijk is: kiezen tussen. Op al die kritiek valt wel wat af te dingen. Dat is hoognodig om de mensenrechtensituatie in Cuba én bij ons in het westen eerlijker te beoordelen. Sociale mensenrechten, anders dan de in het westen gebruikelijke kritiek op Cuba doet denken zijn er veel meer mensenrechten: recht op voeding, recht op een woning, recht op onderwijs, recht op gezondheid, recht op zinvolle arbeid, recht op rechtshulp, recht op sociale zekerheid.

Waar kan ik mijn brief posten
Rated 4/5 based on 766 reviews